THÔNG BÁO

 

KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 – Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đã tiến hành họp xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) năm 2019.

Hội đồng đã trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ từng hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh năm 2019. Căn cứ kết quả họp và bỏ phiếu xét bổ nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 thông báo kết quả như sau: 

 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Đơn vị quản lý chuyên môn

1

Dương Nguyên Khang

Giáo sư

Chăn nuôi

Bộ môn Khoa học sinh học Thú y thuộc Khoa Chăn nuôi Thú y

2

Nguyễn Kim Lợi

Giáo sư

Khoa học trái đất

Bộ môn Tài nguyên và GIS thuộc Khoa Môi trường và Tài nguyên

3

Đỗ Tiến Duy

Phó Giáo sư

Thú y

Bộ môn Bệnh truyền nhiễm Thú y cộng đồng thuộc Khoa Chăn nuôi Thú y

4

Nguyễn Bảo Quốc

Phó Giáo sư

Sinh học

Viện Nghiên cứu CNSH&MT

5

Lê Trung Thiên

Phó Giáo sư

Công nghệ thực phẩm

Bộ môn Kỹ thuật thực phẩm thuộc Khoa Công nghệ thực phẩm

Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang : :549
Nhập ngày : 20-01-2020
Điều chỉnh lần cuối :20-01-2020

Thông báo

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn sáu một sáu

Xem trả lời của bạn !