- Tiêu chuẩn cụ thể:

    1. Vào làm việc tại Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh.

    2. Vào làm việc tại Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tại tỉnh Ninh Thuận.

Số lần xem trang : :19645
Nhập ngày : 28-11-2016
Điều chỉnh lần cuối :29-11-2016