- Tiêu chuẩn cụ thể:

 

    1. Vào làm việc tại Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh.

    2. Vào làm việc tại Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tại tỉnh Ninh Thuận.

Số lần xem trang : :25171
Nhập ngày : 28-11-2016
Điều chỉnh lần cuối :09-03-2017

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một một tám hai

Xem trả lời của bạn !