Căn cứ quy trình thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định  về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, ‘Nhà giáo Ưu tú”; Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục;

Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh đã tiến hành họp sơ duyệt hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 vào ngày 07/3/2017, kết quả như sau:  

Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Chức vụ - Nơi công tác

Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

01

Huỳnh Thanh Hùng, 1962

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng

Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

01

Phạm Văn Hiền, 1961

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng

         Hội đồng đề nghị trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Nhà Trường thông báo rộng rãi kết quả sơ duyệt này đến giảng viên, viên chức, sinh viên trong đơn vị và trong tổ chức đoàn để thăm dò dư luận về kết quả sơ duyệt.

          Mọi góp ý, trao đổi đề nghị phản hồi bằng văn bản và gửi về Phòng Tổ chức – Cán bộ chậm nhất là ngày 12/3/2017. Quá thời gian trên nếu không có ý kiến gì thì xem như đồng ý với kết quả sơ duyệt.

Số lần xem trang : :456
Nhập ngày : 09-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :09-03-2017

ĐT:028.38963341 - Fax: 08-8960713 - Email ptccb@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu chín năm ba

Xem trả lời của bạn !