1. Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua:

     - Danh hiệu: Lao động tiên tiến (xem chi tiết) 

     - Danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cơ sở (xem chi tiết)

 2. Quyết định tặng Giấy khen của Hiệu trưởng (xem chi tiết) 

Số lần xem trang : :1105
Nhập ngày : 16-10-2017
Điều chỉnh lần cuối :16-10-2017

Thi đua - khen thưởng cấp cơ sở

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm bảy tám

Xem trả lời của bạn !