1. Danh mục hồ sơ đi công tác ở nước ngoài
2. Danh mục hồ sơ đi học tập ở  nước ngoài
     (Lưu ý: Đối với viên chức đi học bằng ngân sách nhà nước thì lập 02 bộ hồ sơ)
3. Danh mục hồ sơ gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài
- Xác nhận của cơ sở đào tạo
4. Danh mục hồ sơ tiếp nhận đi học nước ngoài về
- Bản dịch có công chứng văn bằng 
- Giấy chứng nhận của lãnh sự quán
- Giấy xác nhận đã nộp luận văn cho Thư viện Trường (đối với Tiến sĩ)

Số lần xem trang : :5392
Nhập ngày : 15-07-2009
Điều chỉnh lần cuối :27-01-2016

Đào tạo, bồi dưỡng

Danh mục hồ sơ đi học trong nước (15-09-2014)

Quy chế đào tạo bồi dưỡng (05-05-2014)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một năm một tám

Xem trả lời của bạn !