Trưởng phòng:
         PGS.TS, GVC, Lê Hữu Khương
         Điện thoại: 37220263           Email: khuong.lehuu@hcmuaf.edu.vn; lhkhuong@gmail.com.vn
Phó trưởng phòng: 
         ThS, GVC, Nguyễn Văn Năm  
         Điện thoại: 37220263         Email: vanam.senior@gmail.com;  nguyenvannam@hcmuaf.edu.vn
 
Chuyên viên:    
     -         Huỳnh Nguyệt Anh
          Điện thoại: 38963341            Email: nguyetanh@hcmuaf.edu.vn
     -      Lê Vũ Thụy Lam
          Điện thoại: 38963341   
     -   Lê Hoài Ninh
           Điện thoại: 38963341
      -  Nguyễn Thị Hoài
          Điện thoại: 38963341
        -  Nguyễn Thị Trà My
                Điện thoại: 38963341
 
Email Phòng Tổ chức - Cán bộ: ptccb@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 3340
Điều chỉnh lần cuối: 01-12-2021

Nhân sự

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn bảy không bốn

Xem trả lời của bạn !