Thực hiện Công văn số 3816/BGDĐT-TĐKT ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc bình chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982-2022, Nhà trường đã đề cử bình chọn "Nhà giáo của năm" đối với:

   1. PGS.TS, GVCC Lê Hữu Khương, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ

Tóm tắt thành tích:

    - Thành tích của đơn vị quản lý: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" nhiều năm liền

   - Thành tích cá nhân: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của giảng viên trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học: có nhiều cải tiến trong công tác quản lý góp phần nâng cao được hiệu quả quản lý; năm học 2019-2020 được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", năm học 2020-2021 được Hiệu trưởng tặng Giấy khen.

Xem tiếp...

ĐT:028.38963341 - Fax: 08-8960713 - Email ptccb@hcmuaf.edu.vn

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : bảy một bảy bốn

Xem trả lời của bạn !