1. Thông báo số 1192 /TB-ĐHNL-TCCB ngày 04/4/2024 của Hiệu trưởng về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 kèm yêu cầu chi tiết cho từng vị trí tuyển dụng.

         Xem chi tiết

    2. Các biểu mẫu:

       - Sơ yếu lý lịch

      - Phiếu đăng ký dự tuyển

  3. Link đăng ký dự tuyển:

        https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXJroAOAAoGBuNes-rYhNzt0hLiRaQRztSw1qYNozHigP8tQ/viewform?usp=sf_link

 

 

Xem tiếp...

ĐT:028.38963341 - Fax: 08-8960713 - Email ptccb@hcmuaf.edu.vn

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : năm không một bốn năm

Xem trả lời của bạn !