PHÂN CÔNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ

 

                             

 
Chuyên viên
 
 
Loại hồ sơ tiếp nhận
 
HUỲNH NGUYỆT ANH
ĐT: 38963341

Email: nguyetanh@hcmuaf.edu.vn

Phòng 208, Nhà A1

-         Hồ sơ:BHXH, BHYT, BH Tai nạn rủi ro

-         Hồ sơ nghỉ hưu; thôi việc; chuyển công tác

-         Thủ tục, hồ sơ kéo dài thời gian làm việc

-         Các loại phụ cấp: thâm niên nghề, ưu đãi

-         Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật

 
TRẦN THỊ TRƯỜNG GIANG
ĐT: 38963341
Email: quynhnhu8315@yahoo.com
   Phòng 208, Nhà A1

-         Hồ sơ xét hết tập sự

-         Phúc lợi các ngày lễ, tết ...

-         Nhận công văn đến

-         Kê khai tài sản, thu nhập cá nhân

-         Xác nhận lý lịch CBVC

-         Nhận hồ sơ tuyển dụng nhân sự.

LÊ VŨ THỤY LAM 

ĐT: 38963341

Email: lvtlam@hcmuaf.edu.vn

Phòng 208, Nhà A1

-         Bảng chấm công, lương công nhật hàng tháng

-         Tiền lương làm thêm giờ

-         Hồ sơ thi nâng ngạch, chuyển ngạch

-         Hồ sơ thi đua, khen thưởng

THÂN MINH TÂN

ĐT: 38963341

Email: tmtan@hcmuaf.edu.vn

    Phòng 208, Nhà A1

-         Hồ sơ đi học, công tác trong và ngoài nước

-         Hồ sơ tiếp nhận đi học ngoài nước trở về trường

-         Nhận hồ sơ, giấy tờ trình ký (giấy đi đường, giấy nghỉ phép…)

LÊ HOÀI NINH
ĐT: 38963341
Email: hoaininhle@gmail.com

Phòng 208, Nhà A1

-         Hồ sơ hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, và các loại hợp đồng khác.

-         Hồ sơ thi đua, khen thưởng

 

 

Số lần xem trang: 12315
Điều chỉnh lần cuối: 14-07-2014

Phân công nhiệm vụ

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu không hai sáu

Xem trả lời của bạn !