Đánh giá, phân loại viên chức trực tuyến http://dgvc.hcmuaf.edu.vn/ 

Số lần xem trang: 2322
Điều chỉnh lần cuối: 17-03-2022

Thông báo

Thông báo về nhu cầu và xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 (03-01-2024)

ĐT:028.38963341 - Fax: 08-8960713 - Email ptccb@hcmuaf.edu.vn

.
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy hai sáu sáu

Xem trả lời của bạn !