THÔNG BÁO

Về nhu cầu và xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

 


 

            Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

            Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-HĐCDGSNN ngày 20/11/2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023;

            Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển của Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Nhà trường thông báo số lượng phó giáo sư năm 2023 cần bổ nhiệm như sau:

          1. Nhu cầu bổ nhiệm:

 1.1 Chức danh Giáo sư

       - Ngành Cơ khí: 01

       - Ngành Thú y: 01

1.2 Chức danh Phó Giáo sư

       - Ngành Chăn nuôi: 01

       - Ngành Thủy sản: 01

2. Điều kiện đăng ký xét bổ nhiệm:

Các ứng viên đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2023 ngành: Cơ khí, Thú y; chức danh Phó giáo sư ngành Chăn nuôi, Thủy sản.

3. Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm:

- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của ứng viên (theo mẫu đính kèm) cần đề xuất rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi được bổ nhiệm;

- Lý lịch khoa học cập nhật đến năm 2023;

- Bản sao có công chứng: Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo năm 2023; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

4. Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chuyển về phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/01/2024.

Trân trọng.

Số lần xem trang: 2208
Điều chỉnh lần cuối: 03-01-2024

Thông báo

Đánh giá viên chức (01-06-2020)

ĐT:028.38963341 - Fax: 08-8960713 - Email ptccb@hcmuaf.edu.vn

.
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai ba năm chín

Xem trả lời của bạn !